Fujitsu General przechodzi na energię odnawialną

Brak komentarzy

Japoński koncern Fujitsu General przechodzi na wykorzystywanie w całej grupie energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Przyspieszono również termin osiągnięcia neutralności dla klimatu na 2025 rok.

W ramach działań ukierunkowanych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, z dniem 1 kwietnia 2022 r. Grupa Fujitsu General przestawiła się na wykorzystywanie w swojej działalności energii elektrycznej w 100% pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W efekcie Grupa zupełnie wyeliminuje emisje gazów cieplarnianych generowanych w związku ze zużyciem energii elektrycznej we wszystkich zakładach firmy na całym świecie. Grupa postrzega swoją strategię rozwoju jako własny wkład w osiągnięcie zrównoważonego modelu społeczeństwa, a także promuje „Zrównoważone Zarządzanie” oparte na trzech filarach – „harmonijna koegzystencja z naszą planetą”, „wkład w rozwój społeczeństwa” oraz „dbałość o pracowników”.


Dzięki przestawieniu się na wykorzystanie elektryczności pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych trzy lata przed pierwotnie planowanym terminem Grupa Fujitsu General przesunęła docelowy rok osiągnięcia neutralności dla klimatu z roku obrotowego 2030 na rok 2025. W przyszłości – w odniesieniu do źródeł zasilania innych niż energia elektryczna – Grupa również będzie się stopniowo przestawiać na źródła odnawialne, a także będzie czynić stałe postępy w kierunku osiągnięcia założonego celu.

 Grupa Fujitsu General przyczyni się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie zastępowania urządzeń napędzanych paliwami kopalnymi pompami ciepła, które bardzo efektywnie zmniejszają emisje gazów cieplarnianych, opracowywanie urządzeń energooszczędnych dla osiągnięcia celu niskoemisyjnego społeczeństwa, a także budowanie bezpiecznego społeczeństwa dzięki naszej działalności związanej z systemami ostrzegania o pożarach i klęskach żywiołowych. Niezależnie od tego wkładu w ramach naszej głównej działalności, wierzymy, że powinniśmy przyspieszyć dekarbonizację naszych zakładów, aby nastąpiła możliwie szybko. Przyspieszymy działania ukierunkowane na osiągnięcie tego ambitnego celu uzyskania neutralności dla klimatu do 2025 r., a to dzięki przestawieniu naszego systemu wytwarzania energii elektrycznej na źródła w pełni odnawialne. Aby budować przyszłość, w której nasi klienci i ich dzieci mogą żyć bezpiecznie w dobrze prosperującym społeczeństwie, Fujitsu General będzie promować zrównoważone zarządzanie, a jednocześnie wdrażać filozofię koncernu  „Living together for our future” (Wspólnego życia dla naszej przyszłości) w codziennej praktyce i w swojej strategii rozwoju – podkreśla Prezes i Dyrektor Reprezentacyjny Fujitsu General Etsuro Saito.

Niestandardowe wymiary 1920x1080 px_PL.png

Categories: