Jak ustawić odpowiedni tryb pracy ?

Istnieje możliwość uruchomienia urządzenia w czterech różnych trybach pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja.
Możliwości załączenia odpowiedniego trybu pracy zależą jednak od modelu klimatyzatora.
 
[COOL] – chłodzenie
[DRY] – osuszanie
[FAN] – wentylacja
 
[COOL] – chłodzenie
[HEAT] – grzanie
 [DRY] – osuszanie
[FAN] – wentylacja
[AUTO] – klimatyzator automatycznie dostosowuje tryb pracy w zależności od nastaw temperatury i zaistniałych warunków
 
W systemach AIRSTAGE VRF chłodząco – grzejących istnieją dodatkowe obostrzenia. Mianowicie w momencie załączenia dowolnej jednostki wewnętrznej cały system ustawiany jest w odpowiedni tryb pracy. Żadna inna, później załączona jednostka wewnętrzna nie może pracować w trybie odmiennym, np.:
 

 

Próba załączenia nieodpowiedniego w danym momencie trybu pracy, za pomocą pilota bezprzewodowego sygnalizowana jest sygnałem dźwiękowym z jednostki wewnętrznej (5 krótkich sygnałów).