Serwis czy przegląd klimatyzacji?

 

Serwis czy przegląd klimatyzacji ?
.

Wielu użytkowników urządzeń klimatyzacyjnych staje co roku do wyboru PRZEGLĄD czy SERWIS urządzeń.

Niestety większość firm serwisowych pod pojęciem serwisu ogranicza się tylko do wykonania następujących czynności serwisowych. Pamiętać jednak należy, że źle przygotowany klimatyzator rozsiewa zarazki i grzyby z lamela parownika, ma słabą wydajność cieplną oraz jest narażony na awarie.

Czynności, które powinien wykonać serwis wykonując przegląd:

 1. Kontrola zabrudzenia filtra powietrza w jednostce wewnętrznej / wymian lub mycie
 2. Mycie parownika środkiem czyszczącym i odgrzybiającym
 3. Czyszczenie lamela skraplacza i kontrola pracy wentylatora
 4. Kontrola wizualna urządzenia czy nie jest czasem coś połamane wyłamane itp.

Dopiero po wykonaniu tych czynności

 1. Kontrola ciśnienia gazu w urządzeniu
 2. Kontrola prądów
 3. Kontrola układu skroplin

Na podstawie tych czynności sporządzony zostaje raport o ewentualnych uszkodzeniach i koniecznych naprawach.

Czynności, które powinien wykonać serwis wykonując serwis:

 1. Kontrola zabrudzenia filtra powietrza w jednostce wewnętrznej / wymian lub mycie
 2. Mycie i prostowanie listków parownika
 3. Czyszczenie i prostowanie listków lamela skraplacza i kontrola pracy wentylatora na różnych prędkościach
 4. Kontrola wizualna urządzenia czy nie jest czasem coś połamane wyłamane itp.

Dopiero po wykonaniu tych czynności

 1. Kontrola ciśnienia gazu w urządzeniu, uzupełnienie czynnika do 10% objętości całkowitej wymaganej
 2. Kontrola stany i zakwaszenia oleju tylko duże układy
 3. Kontrola prądów i instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej
 4. Kontrola układu skroplin mycie środkiem penetrującym, kontrola pracy pompki skroplin, jeśli istnieje
 5. Kalibracja urządzenia
.

Zakończenie prac protokołem zawierającym tabele pomiarowe.

Podobne artykuły