Certyfikat F-gazowy dla APS Fujitsu Szczecin

Brak komentarzy

Niniejszym informujemy, iż firma Stefan-Bud. uzyskała certyfikat F-gazowy wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego nr FGAZ-P/24/0036/16 uprawniający ją do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Otrzymanie certyfikatu oznacza, iż firma Stefan-Bud spełnia wymogi obowiązujących rozporządzeń unijnych określających nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do obsługi stacjonarnych urządzeń zwierających fluorowane gazy cieplarniane. Firma która nie posiadająca certyfikatu F-gazowego nie ma prawa do wykonywania prac w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Categories: