Pompy ciepła Fujitsu z nowymi zasadami obsługi gwarancyjnej

Brak komentarzy

Firma Klima-Therm – Generalny Dystrybutor urządzeń marki Fujitsu – wprowadziła nowe zasady obsługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego i handlowego dla segmentu pomp ciepła powietrze-woda (ATW). Od teraz nowo zakupione urządzenia ATW objęte są pełną ochroną gwarancyjną realizowaną przez Klima-Therm za pośrednictwem certyfikowanych Partnerów Serwisowych.

W myśl nowych zasad obsługi gwarancyjnej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, firma Klima-Therm Sp. z o.o przejęła koszty dostawy części zamiennych oraz naprawy pomp ciepła ATW Fujitsu zakupionych począwszy od tego roku, a czynności związane z tytułem gwarancji realizowane są poprzez Partnerów Serwisowych (PS).

Firmy instalacyjne, po odbyciu szkolenia potwierdzonego Certyfikatem autoryzacji oraz po podpisaniu Umowy Partnera Serwisowego (Umowa PS), otrzymują uprawnienia do uruchomienia pompy ciepła i świadczenia usług serwisowych, w tym wymiany części, zgodnie z postanowieniami nowej karty gwarancyjnej. Co ważne, podpisanie Umowy PS nie jest wymagane do sprzedaży i instalacji pomp ciepła. Jednakże wyłącznie Partner Serwisowy, z ważnym certyfikatem PS, uprawniony jest do uruchomienia pompy ciepła i realizacji czynności gwarancyjnych w imieniu i na koszt Klima-Therm.

Wprowadzenie nowych warunków gwarancji ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty pomp ciepła Fujitsu w perspektywicznym segmencie produktów grzewczych OZE. Również w tym celu firma wzmocniła struktury wsparcia techniczno-handlowego, tworząc stanowiska Managerów Produktu ds. Pomp Ciepła i powołując na te miejsca inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Ponadto przejęcie pełnej ochrony gwarancyjnej dla pomp ciepła przyczyni się do obniżenia kosztów działalności instalatorów współpracujących z Klima-Therm na zasadach Umowy PS.

Instalatorów zaineresowanych nawiązaniem współpracy z Klima-Therm w zakresie pomp ciepła, na nowych zasadach, zapraszamy do kontaktu z regionalnymi opiekunami sieci dealerskiej Fujitsu.

Categories: